คุณได้ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์เรียบร้อยแล้ว

รำลึกถึงปูชนียบุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ.

ดิฐาศักดิ์ ดวงคำ

`