background

กิจกรรมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

"65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน"
“KMUTNB’s 65th Anniversary: Reinventing Reinventhink towards Sustainability”
19 กุมภาพันธ์ 2567 วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2567

งานวันรวมน้ำใจ มจพ. จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 65 ปี

มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ วิชาการชั้นสูง งานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และเพื่อแสดงความเคารพผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร

ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี จึงกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ในจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ครบ 65 ปี “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”

นิทรรศการ

Invention & Innovation

ร่วมกิจกรรม แชะ & แชร์

วิธีร่วมกิจกรรม
  • คลิกปุ่ม FACEBOOK หรือ INSTAGRAM
  • เลือกรูปแบบเฟรมที่ต้องการ
  • ถ่ายภาพและกดแชร์ผ่าน Story
กติการ่วมสนุก
ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกสุดพิเศษ
  • Save เฟรมแล้วโพสต์บนหน้าฟีด FACEBOOK หรือ INSTAGRAM
  • ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
  • พร้อมติดแฮชแท็ก #KMUTNB65th #ReinvenThink
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้โชคดี วันที่ 8 มีนาคม 2567

ผ่านเพจเฟซบุ๊ก KMUTNBofficial

1. เลือก Social Media ที่ต้องการ
2. เลือกกรอบรูป
3. ถ่ายภาพกับใบหน้าของคุณพร้อมติด #kmutnb65th แล้วแชร์ Story ให้เป็น Public(สาธารณะ)

ถ่ายทอดสด

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

เวลา 9.30 น.
พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle

ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

พิธีประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่น"

เวลา 14.00 น.
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.

ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

  • ศิษย์เก่าดีเด่น

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์


พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวัสถาปนามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเพรียงเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงปูชนียาจารย์ 2 ท่าน ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเตรียมต้นกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครู เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณครูทั้งสองท่านไว้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี และจะนำไปเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดอกกล้วยไม้ นั้นเป็นดอกไม้ประจำวันครู เป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่ายเปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของ ดอกกล้วยไม้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษา และสภาพชีวิตของครู ดังคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า
ฉันใด
การศึกษาเป็นไป
เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร
งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น
เสร็จแล้วแสนงาม"
เลือกดอกไม้สำหรับรำลึก
เลือกคำรำลึก
กรอกชื่อ-นามสกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567

บุคคลเกียรติยศ มจพ.